Măsuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.)

 

 Conştientizând importanţa activităţii de prevenţie, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari a întocmit  documente  în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.), documente ce cuprind măsuri ce trebuie luate în vederea înlăturării factorilor de risc ori a reducerii efectelor negative pe care le pot avea evenimentele asociate diverselor tipuri de risc (cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii,).

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la gospodăriile

cetăţenilor

Reguli generale de prevenire a incendiilor

 

Orice foc, fie că este în interiorul casei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat.

Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri,) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole – (în lanuri de cereale, pajişti, mirişti), în păduri şi în apropierea acestora.

Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri.

Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric.

Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu.

Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă,antenă) în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.

In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii putându-se declanşa un incendiu.

Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile locuinţelor.

Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă care se alimentează din exteriorul acestor încăperi sau aeroterme special destinate pentru astfel de spaţii (ex. eleveuze).

Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat şi autorizat.

 

 

Cauze frecvente de producere a incendiilor la gospodăriile cetăţenilor:

 

Statistica din ultimii ani arată că la nivel naţional a crescut îngrijorător numărul incendiilor la gospodăriile cetăţenilor. Probabilitatea producerii unui incendiu poate fi redusă semnificativ iar multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacă se luau la timp măsurile corespunzătoare.

Fenomenul se datorează în principal nerespectării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti în ultimii ani au fost generate în majoritatea cazurilor de:

a) instalaţii electrice

Cauze principale:

- exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni şi improvizaţii, utilizarea de conductori electrici cu izolaţii îmbătrânite sau neprotejaţi corespunzător faţă de materialele combustibile;

-racordarea de aparate electrice suplimentare, concomitent cu supradimensionarea elementelor de protecţie (siguranţe fuzibile), ceea ce a condus la supraîncălzirea conductorilor electrici (circuitelor), topirea şi chiar aprinderea izolaţiilor combustibile ale acestora sau producerea scurtcircuitelor, urmate de incendiu.

b) coşuri de fum

Cauze principale:

- necurăţarea periodică a coşurilor, ceea ce a condus la depunerea de cantităţi mari de funingine pe canalele de fum şi producerea de scântei;

- nerepararea, premergător sezonului rece şi ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, fisurilor şi altor degradări apărute în structurile coşurilor de fum,

c) focuri deschise

Cauze principale:

- focurile în aer liber pentru arderea miriştilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic;

- focul în aer liber făcut în curţi şi la distanţe mici faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile, furaje etc.);

- utilizarea în gospodării şi anexe ale acestora a lumânărilor, făcliilor şi a lămpilor cu gaz sau de gătit cu petrol fără luarea masurilor de prevenire.

d) fumatul

Cauze:

- fumatul în magazii, şoproane, fânare, poduri, depozite furaje şi alte locuri cu pericol de incendiu;

- ţigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile.

Acţiuni intenţionate (9%):

e) folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a

genera incendiul (acţiunea intenţionată)

Cauze:

- acţiuni de răzbunare sau generate de invidie;

-acţiuni pentru ascunderea unor fapte de sustragere de bani sau bunuri, crime ori alte fapte antisociale.

f) mijloace de încălzire defecte sau cu improvizaţii

Cauze:

- sobe de teracotă sau sobe metalice crăpate, sparte;

- aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii.

 

g) jocul copiilor cu focul

Cauze:

- lăsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor, lumânărilor, brichetelor, petardelor;

- lăsarea nesupravegheată a copiilor

h) Cenuşa, jar şi scântei de la sistemul de încălzire .

- depozitarea cenuşii sau a jăratecului nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea şurilor, magaziilor de lemne şi de furaje.

i) autoaprinderea

Cauze:

- furaje, fân proaspăt sau ud ce a fost depozitat fără posibilităţi de uscare şi aerisire;

- materiale textile (haine, diverse ţesături, lână, etc.) în stivă, îmbibate cu grăsimi, amplasate lângă surse de căldură.

j) aparate electrice sub tensiune:

Cauze:

- fier de călcat sau alte aparate cu sau fără termostat lăsate sub tensiune.

Pe fondul acestor neglijenţe s-a remarcat o creştere îngrijorătoare a numărului de incendii la gospodării şi anexe.

Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieţi omeneşti, victime ce au rămas cu infirmităţi pentru toată viaţa, pierderi importante de bunuri materiale, uneori agoniseala de-o viaţă întreagă a oamenilor.

 

Prevenirea incendiilor în gospodării

 

În activităţile casnice curente şi sezoniere pe care le desfăşuraţi în gospodării şi anexele acestora, trebuie să ţineţi seama de câteva reguli de bază simple privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

Multe dintre incendiile din locuinţe izbucnesc în bucătării ca urmare a neglijenţei persoanelor la folosirea inadecvată a aparatelor de gătit sau a distragerii atenţiei în timpul gătitului pentru o perioadă de timp.Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-peflacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului.

 

Pentru a preveni producerea incendiilor în bucătărie trebuie să respectaţi câteva reguli simple:

 

Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neaşteptate.

După ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că focul din sobă nu poate scăpa de sub control sau opriţi din funcţionare aragazul.

Atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte uşor.

Aşezaţi cratiţa cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne în sobă peste foc.

Curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturi de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc uşor.

 

În bucătării este interzis:

 

-să păstraţi lichide combustibile (cu excepţia uleiului de gătit) sau uşor inflamabile;

 

 

-să păstraţi alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (maşina de gătit);

-să utilizaţi la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolaţia străpunsă, improvizate sau cu ştechere defecte;

-să lăsaţi maşinile de gătit în funcţiune nesupravegheate.

-să depozitaţi lângă sobă lemne sau alte materiale combustibile

-să lăsaţi cârpe, prosoape sau haine în apropierea maşinilor de gătit;

-să turnaţi apă peste uleiul care a luat foc;

-să folosiţi apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocutaţi. Dacă nu dispuneţi de un stingător cu pulbere atunci, după deconectarea aparatului de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, utilizaţi un prosop ud sau o haină pentru înăbuşirea flăcării .

Dacă s-a intâmplat să produceţi un început de incendiu prin aprinderea uleiului dintr-o tigaie stingeţi flăcările acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.Dacă nu reuşiţi să stingeţi incendiul, iar acesta se extinde, evacuaţi persoanele din casă, alertaţi vecinii şi apelaţi urgent serviciul 112.

 

Buteliile

 

Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.

Se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.

Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.

Nu folosiţi butelii lovite sau deformate, fără regulator de presiune, cu furtun care prezintă crăpături sau lărgiri la capete;

Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

La racordarea buteliei aplicaţi de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanşarea perfectă prin strângerea piuliţei cu cheia mecanică.

 

Prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice

 

-nu alimentaţi mai mulţi consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi priză) în acelaşi timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ştecher) şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric.

-nu lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi.

Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiţi gospodăria pentru o perioadă mai lungă, scoateţi din priză ştecherele tuturor aparatelor electrice.

-nu amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub covoare, mochete sau preşuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolaţiei şi implicit a produselor aflate deasupra.

-nu utilizaţi aparate electrice care au conductorii de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun şi provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici.

-nu amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte uşor.

 

 

-nu aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori pe televizor sau frigider!

Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariţia unui incendiu.

Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte din gospodăria dumneavoastră se apelează la specialişti.

 

Dacă trebuie să întrerupeţi folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiţi camera sau când vorbiţi la telefon), ţineţi cont de următoarele:

- scoateţi din priză aparatul;

-nu-l lăsaţi în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;

- aşezaţi-l în poziţie verticală sau pe un suport special amenajat.

- respectaţi instrucţiunile de utilizare furnizate de către producătorul fierului de călcat!

 

Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit cu lemne, gaze şi lichide combustibile

 

La exploatarea sobelor care funcţionează cu lemne se vor respecta următoarele reguli:

-în faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puţin de 1,25 m (lemne, motorină);

-nu lăsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre soba şi perete şi NU uscaţi hainele pe sobă;

-nu folosiţi pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale sau lichide combustibile ce produc vapori ( benzină, diluant, etc.); înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;

-în timpul funcţionării sobelor, uşiţa focarului va fi menţinută închisă şi zăvorâtă;

amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact; nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcţie care pot lua foc;

-cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă.

 

La exploatarea sobelor care funcţionează cu combustibil lichid

sau gaze se vor respecta următoarele reguli:

 

-verificarea periodică şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor (conducte, robinete, arzătoare etc.); nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de exemplu furtun de cauciuc, racord elastic, arzătoare construite artizanal); când se constată prezenţa gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia; aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze; atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum neinstalate sau neîntreţinute corespunzător; monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros), incolor (fără culoare), insipid (fără gust) şi de aceea nu poate fi sesizat

la timp.

 

 

 

Inhalarea lui putând să vă ucidă; aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torţă, aprinzător etc.) cu respectarea principiului “combustibil pe flacără”; atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi deschise şi respectiv închise, mai întâi de la robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului; se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile specifice de funcţionare a aparatelor.

 

Pe timpul utilizării sobelor, se interzice:

 

-uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;

-utilizarea sobelor fără uşiţe la focare, sau cu uşiţele defecte;

-lăsarea nesupravegheată a focului;

-lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcţiune;

-executarea verificărilor de către persoane neautorizate;

-supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.

 

Prevenirea incendiilor provocate de fumat

 

Utilizaţi o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne uşor şi care să fie confecţionată dintr-un material care nu ia foc. În scrumieră se recomandă să puneţi puţină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări.

Aveţi grijă în mod special atunci când sunteţi obosit, când luaţi somnifere sau când aţi consumat alcool. Este foarte probabil să adormiţi în aceste condiţii, fără să vă daţi seama că ţigara dumneavoastră este încă aprinsă.

Stingeţi ţigara în scrumieră – niciodată în coşul de gunoi – şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră. Se recomandă să puneţi puţină apă în aceasta pentru a favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări.Atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vă că aţi stins-o cu adevărat. Mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga casă. În fiecare an mor copii care provoacă incendii cu ajutorul ţigărilor, chibriturilor sau brichetelor, lucruri care nu ar trebui să fie la dispoziţia lor. Păstraţi aceste obiecte în locuri de unde copiii nu le pot lua!

 

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la şcoli:

 

Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, constând în principal din:

-desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor cu atribuţii de coordonare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce le revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea şi instruirea specifică;

-instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru, a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţllor curente, precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase;

-organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata desfăşurării activităţilor didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legatură cu:

- alarmarea şi anunţarea incendiilor;

- alertarea forţelor de intervenţie proprii;

- alertarea forţelor cu care cooperează;

- alertarea pompierilor militari;

- efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii, după caz, a alimentării cu electricitate, gaze sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

- evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor

materiale;

- executarea intervenţiei de stingere;

-dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi;

-asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii.

 

Conducătorul unităţii este obligat :

 

-să stabilească prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea pe care o conduce;

-să reactualizeze dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc;

-să aducă la cunostinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, a dispoziţiilor reactualizate;

-să justifice autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva incendiilor asigurate sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor şi reglementărilor tehnice.

 

Cadre didactice si elevii :

 

-Elevii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz, cămin).

- În cazul în care iau cunoştiinţă de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate, vor anunţa imediat conducerea.

-Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

-Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

-Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât si circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de incendiu.

-Sistemele de autoînchidere sau închidere automată a uşilor de acces în casele de scări închise se vor menţine în bună stare de funcţionare.

Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor uşi care, în caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.

-Uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să fie prevăzute cu indicatoare si inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata programului de activitate.

 

 

 

 

 

 

REGULI PRIVIND COMPORTARE A POPULAŢIEI ÎN CAZ DE CALAMITĂŢI SAU CATASTROFE

 

Actiunea unor fenomene naturale sau a unor activitati scapate de sub control poate avea uneori urmari dezastruoase asupra unor colectivitati umane. Asemenea evenimente sunt considerate calamitati sau catastrofe.

Succesul protectiei impotriva efectelor calamitatilor sau catastrofelor depinde in mare masura de:

Cunoasterea tipului (tipurilor) de calamitati sau catastrofe care pot afecta teritoriul in care locuim;

Cunoasterea si aplicarea unor masuri de protectie si a unor actiuni care trebuie realizate inainte de producerea dezastrului;

Cunoasterea si respectarea unor reguli specifice de comportare inainte, in timpul producerii dezastrului si dupa dezastru;

Respectarea indicatiilor primite de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru realizarea protectiei si participarea la desfasurarea unor actiuni de localizare si inlaturare a urmarilor calamitatilor sau catastrofelor.

Orice persoana se poate gasi in stare de pericol in cazul unei calamitati sau catastrofe !

Experienta arata ca cei care s-au pregatit si au cunoscut regulile de comportare au putut actiona corect salvandu-si in acest fel familiile!

In general, calamitatile sau catastrofele sunt evenimente imprevizibile (cutremurele, distrugerile de baraje, accidentele nucleare, accidentele chimice, accidentele de circulatie, etc.). Din aceasta cauza trebuie ca, in orice moment, sa fiti pregatiti si sa cunoasteti anumite reguli de comportare in timpul producerii evenimentului, dupa eveniment si in zonele in care s-a produs dezastrul.

 

ESTE NECESAR:

 

Sa stabiliti in locuinta o incapere in care va puteti adaposti (izola) pentru protectie impotriva contaminarii in cazul unor accidente nucleare sau chimice;

Sa asigurati intr-un loc accesibil materiale necesare etansarii acestei incaperi: benzi adezive, folii de material plastic, burleti, deseuri textile, cuie, pioneze, etc;

Sa identificati partile cele mai rezistente ale locuintei, unde va puteti retrage in cazul unor cutremure de pamant;

In locuinta asigurati masuri de inlaturare a pericolului de incendiu, evitarea distrugerilor, protectia instalatiilor de alimentare cu energie electrica, apa sau gaze;

Sa cunoasteti bine modul si locurile de intrerupere a alimentarii locuintei cu electricitate, apa, gaze naturale;

Sa asigurati, intr-un loc accesibil, imbracaminte calduroasa pentru toti membrii familiei, imbracaminte necesara atunci cand calamitatile sau catastrofele se produc pe vreme rece;

Sa asigurati alimente nealterabile cu care s-ar putea realiza repede o rezerva pentru cateva zile. alImentele perisabile, necesare acestei rezerve se pot pastra, ambalate etans, in frigider. Prevedeti si un ambalaj incasabil pentru o rezerva de apa potabila;

Sa asigurati o sursa de iluminat, un radioreceptor portabil si pungi pentru depozitarea resturilor menajere in locul de adapostire;

Sa cunoasteti locurile celor mai apropiate unitati medicale; sediile statelor majore de protectie ciivla, ale politiei, pompierilor si ale altor organe care trebuie sa intervina in caz de urgenta;

 

 

Sa urmariti ca toti membrii familiei sa cunoasca activitatile ce trebuie desfasurate in caz de calamitati sau catastrofe;

Sa fiti pregatiti pentru eventuala evacuare a locuintei, cu o lista de obiecte minim necesare a fi luate.

 

 

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE CUTREMUR:

 

 

În momentul producerii mişcării seismice fiti calmi si actionati imediat.

Nu parasiti locuinta. Puteti fi surprinsi intr-un loc (hol, scara) unde va puteti accidenta. Nu folositi ascensorul; Adapostiti-va, impreuna cu membrii familiei, in locul dinainte stabilit: sub grinzile de rezistenta, in spatiul usilor, la colturile interioare ale incaperilor, sub o masa sau un birou rezistent. Evitati adapsotirea langa mobilierul inalt, modular; Daca aveti timp: intrerupeti sursele de alimentare cu gaze, curent electric si apa; deschideti usa de la intrare pentru a evita blocarea ei;

La serviciu sau localurile publice, folositi pentru adapostire locurile specifice spatiului in care v-a surprins miscarea seismica;

Pe timpul miscarii seismice, toate tipurile de mijloace de transport se opresc. Daca este posibil, oprirea se realizeaza in partea centrala a arterei de circulatie sau intr-un loc in care se considera a fi mai putin expus actiunii daramaturilor. Nu parasiti mijlocul de transport;

Daca miscarea seismica v-a surprins pe strada: nu alergati, departati-va de cladiri sau daca este posibil, deplasati-va intr-o zona verde, evitati partea carosabila a strazii.

Dupa ce miscarea seismica a incetat:

Nu parasiti imediat locuinta. Asigurati-va ca o puteti face fara pericol de accidentare;

Verificati daca nu sunt scurgeri de gaze sau apa, daca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta. Daca s-a produs un incendiu, incercati sa-l stingeti sau sa-l localizati;

 Daca sunteti surprins sub daramaturi sau in incinte (incaperi, sali, etc) blocate asteptati in liniste, cu rabdare, interventiadin exterior.

Nu se recomanda a incerca deblocarea din interior decat atunci cand in urma unei analize ferme se stabileste ca nu exista pericolul miscarii daramaturilor si asa intr-un echilibru precar;

 De sub daramaturi, la intervale de timp, loviti, cu grija, cu un obiect tare, in conducte de apa, calorifer sau gaze, in peretii locului in care ati fost surprins. In acest fel formatiunile de interventie, dotate cu aparatura adecvata, pot stabili locul in care va aflati si interveniti pentru salvare;

 Tineti deschis radioreceptorul pentru a receptiona comunicatele organelor de interventie;

 Nu folositi pentru iluminat decat lanterne electrice:

 Ca sinistrati, este necesar sa respectati cu strictete dispozitiile si regulile de comportare stabilite. Se va acorda mare atentie asigurarii unor conditii minime de igiena personala si colectiva pentru a impiedica aparitia unor imbolnaviri in masa;

 In locuinta avariata se intra numai cu aprobarea organelor de protectie civila. In aceste conditii, se pot scoate numai materiale sau obiecte strict necesare:

 Nu trebuie sa pastrati grija bunurilor din locuinta avariata. Paza lor va fi asigurata de catre organe ale politiei, jandarmeriei, armatei si se vor restitui pe masura recuperarii lor.

 

REGULI DE COMPORTARE IN CAZ DE INUNDATII

 

In zonele inundabile, ca urmare a unor fenomene naturale (ploi, topirea zapezilor etc.) sau prin distrugerea unor baraje, a altor lucrari hidrotehnice, se realizeaza din timp masuri si actiuni destinate sa asigure retinerea sau intarzierea scurgerii apelor, modificarea cursurilor inferioare ale raurilor, indiguiri si masuri de supraveghere a barajelor cu scopul de a diminua sau inlatura pericolul inundatiilor.

Pentru protectia oamenilor, animalelor si a unor categorii de bunuri materiale se stabilesc:

 locurile de producere si amploarea inundatiilor;

 locurile si conditiile de realizare a protectiei;

 locurile si conditiile in care urmeaza a se desfasura actiunile de evacuare temporara;

 asigurarea sistemelor de instiintare si alarmare despre pericolul inundatiilor;

 conditiile si mijloacele de organizare si desfasurare a actiunilor de salvare; In general, inundatiile sunt fenomene care pot fi prevenite. Protectia civila actioneaza sistemul de alarmare (sirene) in timp util.

Cand ati receptionat acest semnal, actionati asa cum s-a stabilit:

 parasiti locuinta si indreptati-va catre locurile lipsite de pericol;

 inainte de a parasi locuinta sau daca ati fost surprins de inundatii, intrerupeti sursele de alimentare cu energie electrica, gaze sau apa;

 nu luati din locuinta materiale si obiecte, mai mult decat va este necesar si va pot impiedica sa va evacuati in timp util;

 daca este timp, organele de interventie, planifica si asigura desfasurarea actiunii de evacuare;

 evacuati si animalele din gospodaria proprie sau ferme zootehnice, in afara zonei de pericol;

 daca ati fost surprins de inundatie, urcati-va catre locurile superioare ale locuintei sau pe acoperis;

 in locurilede evacuare temporara vi se asigura conditiile necesare pentru sinistrati: cazare, alimentatie, asistenta medicala, etc.;

 respectati regulile de igiena personala si colectiva pentru a impiedica aparitia unor epidemii;

 participati la actiunile de salvare, de localizare si inlaturare a urmarilor unor inundatii.

REGULI DE COMPORTARE IN CAZ DE INCENDII

Persoana care observa un incendiu, are obligaţia sa anunţe prin orice mijloc, serviciile de urgenta, primarul sau poliţia şi sa ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.

În caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenta.

Pentru operativitate, este bine ca datele pe care le furnizaţi serviciilor de urgenţă profesioniste să fie clare şi să răspundă la următoarele aspecte:

-cine este persoana care anunţă;

-ce accident s-a produs;

-cum se manifestă incendiul;

-unde s-a produs incendiul/accidentul.

Apoi aşteptaţi lângă telefon pentru confirmarea apelului dumneavoastră.

 

 

 

În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia sa intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora.

În situaţia în care o persoană este surprinsă de izbucnirea unui incendiu este necesar să respecte anumite reguli care să preîntâmpine cazurile de accidentare sau punere în pericol a integrităţii fizice ori a vieţii acesteia.

Veţi acţiona pentru stingerea incendiului numai în cazul în care acesta este într-o fază incipientă iar mijloacele de primă intervenţie pe care le aveţi la îndemână vă permit acest lucru.Nici un moment nu trebuie să acţionaţi într-un mod disproporţionat care să vă expună unui risc.

Dacă vă aflaţi într-o clădire incendiată va trebui să ieşiţi imediat în aer liber încercând pe cât posibil să folosiţi cele mai sigure trasee.În cazul în care clădirea respectivă este prevăzută cu iesire de urgenţă veţi folosi această cale de evacuare a dumneavoastră iar odată dată ajuns afară, nu vă mai întoarceţi înăuntru, chiar dacă aţi uitat acolo ceva foarte important. Viaţa dumneavostră este cu mult mai importantă . Nu folosiţi ascensorul.__

 

 

 

Recomandări de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece

 

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea mcomunităţilor locale, care presupun şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi înlăturare a riscurilor de incendiu.

 

Premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor este necesară:

 

 verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului;

 instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;

 verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului;

 verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;

 pregătirea uneltelorpentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;

 evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul îi ţine

acum mai mult pe lângă şi în casă - se vor respecta următoarele:

 în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheaţi;

 copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

 nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

 copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

 

 

 

 

Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel:

 

 sobele de metal la distanţă de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;

 sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

 nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;

 sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de 70 x 50 cm;

 nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

 focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;

 se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.

 coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii.

 cele din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat de azbest.

 la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;

 nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

 coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 - 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute.

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest duşman care este INCENDIUL, cetăţenii pot convieţui în linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flăcări.

 

 

Recomandări de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece

 

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţilor locale, care presupun şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi înlăturare a riscurilor de incendiu.

Premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, pentru asigurarea

prevenirii şi stingerii incendiilor este necesară:

 verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului;

 instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;

 verificarea stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului;

 

 

 verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;

 pregătirea uneltelorpentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;

 evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere.

 

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii - pe care frigul îi ţine

acum mai mult pe lângă şi în casă - se vor respecta următoarele:

 

 în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi

pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheaţi;

 copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

 nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

 copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

 

Instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face astfel:

 

 sobele de metal la distanţă de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticală şi orizontală;

 sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte este interzisă.

 nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;

 sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de 70 x 50 cm;

 nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;

 focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor;

 se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură. deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.

 coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii.

 cele din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat de azbest.

 la trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale acoperişului;

 nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

 coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 - 0,8 m; acestea vor fi permanent verificate şi întreţinute.

 

 

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest duşman care este INCENDIUL, cetăţenii pot convieţui în linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flăcări.

 

MĂSURI INUNDAŢII

 

Înainte de inundaţii:

1. Să-şi asigure gospodăria şi culturile pentru eventualitatea unor distrugeri provocate de inundaţii;

2. Să cureţe periodic şanţurile din preajma casei;

3. Să nu construiască în zone inundabile, cum ar fi luncile râurilor;

4. Să se gândească din timp unde s-ar putea refugia dacă apar inundaţii;

5. Să ştie cum să ajute membrii mai în vârstă ai familiei sau pe cei neputincioşi, unde să-şi adăpostească animalele, ce bunuri să salveze şi unde să le depoziteze (de ex. podul casei);

6. Să instruiască copiii să nu intre în panică şi să nu îşi rişte viaţa, dacă rămân despărţiţi de familie în momentul producerii evenimentului;

7. Să pregătească o trusă de urgenţă, care să cuprindă un stoc de provizii suficient pentru trei zile: apă, alimente conservate, lanternă şi baterii de rezervă, radio cu baterii, telefon, haine de schimb, fluier, briceag, deschizător de conserve, pansamente, dezinfectant, pastile pentru dureri, medicamente, etc;

8. Să pregătească actele de identitate, actele casei, asigurarea, diferite contracte, bani lichizi, titluri de valoare şi carduri pentru a le putea lua uşor în caz de evacuare;

9. Să conecteze aparatele de radio şi TV pentru urmărirea avertizărilor de inundaţii;

10. Să cunoască codul culorilor pentru vreme:

- Roşu - condiţii foarte periculoase de vânt, ploi abundente, furtuni, grindină, călduri foarte mari, ger, viituri puternice;

- Portocaliu - pericol ridicat de vânt, ploi, furtuni, grindină, ger, căldură mare, viituri pe râurile mici;

- Galben - fenomene obişnuite pentru zona respectivă, care pot deveni periculoase: ploi, vânt,temperaturi ridicate, creşteri ale nivelului apelor.

- Verde - nu sunt prevăzute fenomene periculoase;

Cele mai frecvente viituri au loc primăvara şi vara, în preajma râurilor sau a versanţilor de pe care se topesc zăpezile.

În timpul inundaţiei:

1. Să se pregătească pentru evacuare împreună cu familia, să pregătească bagajele şi lucrurile de primă necesitate;

2. Să respecte instrucţiunile în timpul evacuării şi să se prezinte la locul de adunare anunţat de către autorităţi;

3. Să aibă încredere în echipa de intervenţie pentru că este pregătită să facă faţă situaţiei de urgenţă;

4. Să participe la ridicarea digurilor din saci de nisip

5. Să acorde atenţie deosebită copiilor rămaşi singuri, bătrânilor şi bolnavilor;

6. Să nu-şi rişte viaţa pentru bunurile din locuinţă; Serviciul de pază va fi asigurat de echipe ale poliţiei, jandarmeriei sau protecţiei civile;

7. Să deconecteze iluminatul, aparatele electrice, alimentarea cu energie electrică, gaz şi apă a locuinţei.

 

 

 

 

După inundaţie:

1. Să verifice dacă sunt răniţi în zonă;

2. Să sune la 112 pentru urgenţe majore: pompieri, ambulanţă, poliţie;

3. Să verifice dacă imobilul nu a fost grav avariat, pentru a evita pericolul accidentării în caz de prăbuşire a acestuia;

4. Să se ferească de cablurile căzute de pe stâlpi;

5. Să folosească apă doar din fântânile care au fost verificate de autorităţi;

6. Să accepte vaccinarea contra bolilor care pot apărea în urma inundaţiilor;

7. Să respecte cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările si comunicările serviciilor de urgenţă, ale autorităţilor şi ale unităţilor de intervenţie.

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR ÎN CAZ DE DEZASTRE

 

Cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă au dreptul la ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri, după caz.

Despăgubirile se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza actului de constatare întocmit de organele competente şi a hotărârii consiliului local, din fondurile prevăzute în bugetul local cu această destinaţie sau din cele aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cetăţenii sunt obligaţi:

a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite;

b) să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse de autorităţile competente;

c) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii de urgentă despre care iau cunoştinţă;

d) să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de alimente şi apă, precum şi alte materiale de primă necesitate pentru protecţia familiilor lor;

e) să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile abilitate

 

 

 

 

 

  Şef SVSU

    More Tibor