Activitati  ale serviciului  social comunitar  acordate  in comunitate  persoanelor   adulte:

a) de fumizare   a serviciilor   sociale  in comunitate,   prin asigurarea   urmatoarele   activitati:

1. evaluarea   initiala

2. elaborarea   planului  de interventie

3. aplicarea  planului  de interventie

4. de valorificare   a potentialului   membrilor   comunitatii   in vederea  prevenirii   situatiilor  de neglijare,   abuz,  abandon,  violenta,  excluziune   sociala  etc., prin  asigurarea urmatoarelor   activitati:

a. activitati  de sensibilizare   si infonnare   a populatiei;

b. promovarea   participarii sociale;

    c. de infermare   a potentialilor   beneficiari   autoritatilor   publice  și publicului   larg despre  domeniul   sau de activitate  si de promovare   a drepturilor   beneficiarilor   ~i a unei  imagini  pozitive  a acestora,  de prornovare  a drepturiior   omului  in general,  precum  si de prevenire  a situatiilor  de dificultate  in care pot intra categoriile   vulnerabile care fae parte  din categoria  de persoane   beneficiare,   potrivit  scopului  acestuia.

d.  de asigurare   a calitatii  serviciilor   sociale  prin  realizarea   urmatoarelor   activitati:

1. elaborarea   instrumentelor  standardizate   utilizate  in procesul  de acordare  a serviciilor;

2. realizarea   de evaluari  periodice   a serviciilor   prestate;