ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

          Nr.7502 din  12 noiembrie  2021

 

A N U N Ț

 

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată,se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normativ:

 

          1.Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2022

 

 

Inițiator:Primarul comunei    

 

          Procedura de dezbatere:30 zile lucrătoare; termen:   23 decembrie 2021

 

 

Proiectul de act normativ sus amintit,cu documentația de bază,pot fi consultate:

 

-         pe site Primăriei comunei Acățari:www. acatari.ro-legislatia locala

-         la sediul Primăriei comunei Acățari:Acățari,nr.214

 

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003,republicată,până la data de  29 noiembrie   2021 ,se pot trimite în scris,propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind preiectul de act normative supus dezbaterii publice.

Propunerile,sugestiile,opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:

          -   prin e-mai:acatari@cjmures.ro

          -   depuse la registratura Instituției:Acățari,nr.214

          -   Persoana de contact:Jozsa Ferenc, secretar general, Fulop Robert,șef Birou financiar contabil

          Materialele transmise vor purta mențiunea:

          ”Recomandare la proiectul de act normativ privind _______”

 

 

 

 

                                                                                      Secretar general,

                                                                                        Jozsa  Ferenc