ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDIDAȚILOR ĂENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU