ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

         Nr.7114 din  2 noiembrie 2023

 

A N U N Ț

 

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normativ:

 

         1.Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2024

 

 

Inițiator: Primarul comunei 

 

         Procedura de dezbatere: 30 zile lucrătoare; termen: 20 decembrie 2023

 

 

Proiectul de act normativ sus amintit, cu documentația de bază, pot fi consultate:

 

-         pe site Primăriei comunei Acățari: www.acatari.ro

-         la sediul Primăriei comunei Acățari:Acățari,nr.214

 

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003, republicată, până la data de  8 decembrie   2023, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:

         -   prin e-mai: acatari@cjmures.ro

         -   depuse la registratura Instituției: Acățari,nr.214

         -   Persoana de contact:  Jozsa Ferenc, secretar general, Fulop Robert, șef Birou financiar contabil

         Materialele transmise vor purta mențiunea:

         ”Recomandare la proiectul de act normativ privind _______”

 

 

 

 

                                                                                     Secretar general,

                                                                                      Jozsa  Ferenc