COMUNICAT DE PRESĂ

Data publicării: 16.06.2022

Comuna Acățari anunță demararea proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale”

Comuna Acățari , județul Mureș anunță în data 01.06.2022 lansarea proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale” initiativa care beneficiază de un grant în valoare de 22.641 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul general al proiectului  reprezintă creșterea gradului de desegregare în localitatea Corbești, prin modernizarea drumului comunal DC64,drum care leagă o localitate compactă din punct de vedere al etniei populației, integral romă, de restul comunității. Acest proiect contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor schemei de grant.

Obiectivul specific al proiectului:

Creșterea capacității operaționale și financiare a UAT Comuna Acățari de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, respectiv implementarea principiului egalității de șanse și asigurarea condițiilor egale de acces la servicii serviciile de bază pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile..

 

Dată începere proiect: 01.06.2022

Dată finalizare proiect: 31.01.2023

Date de contact beneficiar: 

Nume: U.A.T. COMUNA Acățari

Cod unic de înregistrare fiscală:  4323578

Adresă de corespondență : Județul Mureș, Comuna Acățari , Nr. 214,

Coordonator proiect: : Soos Álmos Csaba

Telefon: 0265-333.112

E-mail: acatari@cjmures.ro

 

 

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

 

www.eeagrants.ro și www.frds.ro